Choď na obsah Choď na menu
 

Vaše ohlasy 04

19. 12. 2012

 

Milí kňazi, prijemne ma prekvapilo, že slobodomurárstvo a s nim spojená ezoterika s mágiou a ich prepojenie na katolícku cirkev sa konečne dostali cez médiá na platformu verejnej diskusie. Musím povedať, že ste to urobili priam bombasticky, nie nadarmo ste asi teraz po tlakom. Patri vám za to vďaka. Som obyčajný človek, ktorý chce byt informovaný. Keďže som veriaci platí to aj o cirkvi. So znepokojením čítam, hlavne na internete, rôzne veci, nazvime to konšpiračné tvrdenia o jezuitoch, iluminátoch, slobodomurároch, rotariánoch, ale aj o hnutiu New Age, Fokolare, pripadne roli OSN. Človek nemôže veriť všetkému čo sa niekde dočíta. Myslím si však, že veci treba aj overovať a dlhodobejšie si utvárať obraz. Je ťažké nezačať veriť v bludy. Vo vašej výzve vidím úprimnú snahu o pomenovanie situácie, vami pomenovaných heréz, tak ako o nich viete zo slovenského prostredia. Idete však aj za hranice, a vo vami vymenovaných problémoch vidím, že ste sa trafili a aj keď môžete pôsobiť pre mnohých extrémisticky, verím že to vychádza z pravej viery v Krista. Neviem, kam smerujete, ale prvý pocit, keď som sa o vás dozvedel z článkov a rozhovorov v novinách bol pozitívny. Obnažili ste farizejstvo cirkevných elít. Samozrejme, mediálna kampaň proti vám odvtedy pekne rozbehla a je ťažké s tými obvineniami držať krok.  Nevyznám sa v kanonickom práve, teda nevidím do vašeho sporu o vyznaní viery, ale ostatne herézy, ktoré ste spomenuli či vo vzťahu s naším biskupom alebo iným podľa mňa naozaj existujú. Možno bude čas ich aj konkrétnejšie pomenovať. Boh s Vami            Marek

 

Súhlasím s vami. Tento trest anatémy vôbec nie je krutý a nemilosrdný. Krutí a nemilosrdní sú naši biskupi. Som matkou dvoch synov. Keď na Slovensku mala vystúpenie tá rocková satanistická skupina, vôbec sa adekvátne neozvali proti, ba naopak. Moji synovia sú zapálení fanúšikovia takýchto skupín. Srdce mi puká, keď vidím, ako sa zmenili, so slzami volám k Bohu o ich záchranu. A naši biskupi? Sami sú fanúšikmi rocku! To oni sú krutí a nemilosrdní a vôbec im nejde o záchranu nesmrteľných duší. Jedna obyčajná mama.

 

Nech dobrotivý Boh odmení vašu snahu o pravdu! Veľmi vám fandím a dúfam, že vytrváte. S pozdravom Iv.

 

Váš postreh ma zaujal. Prečítal som si Dan 5 kapitolu a uvedomil som si, že biskup Zvolenský, hoc pije z kalicha posväteného Bohu, oslavuje rôznych bohov a hlavne boha rock-muziky... hoc sa snaží budiť dojem biskupa, že patrí Bohu, vôbec Ho celým svojím srdcom neuctieva. Jeho srdce v skutočnosti Bohu nepatrí. Má ešte iných bohov. Rehoľníci SBM – vy ste tými, ktorí ukazujú a oslavujú pravdivého Boha a neklaňajú sa bôžkom tejto doby.  Martin

  

Dňa 14. 9. 2009, na sviatok Povýšenia Svätého Kríža, slúžil arcibiskup Zvolenský svätú omšu v chráme Sv. Rodiny v Petržalke. Na začiatku eucharistickej modlitby, čiže krátko pred premenením, pri slovách: ,,v deň, keď bol zradený...“ naraz spadla z ničoho nič berla (biskupská palica) a zlámala sa na 3 časti. Arcibiskup išiel na konci omše bez nej, lebo sa nedala použiť. Istý veriaci poznamenal, že to bolo napomenutie pre pastiera, lebo nie je možné, aby sa berla naraz tak zvláštne pri páde rozpadla! Okrem toho mu pred omšou záhadne zmizol pektorál (kríž), čiže musel slúžiť bez neho. Myslím, že tieto udalosti boli jasným Božím znamením na pokánie. TAK KTO JE TEDA EXKOMUNIKOVANÝ???  Jozef V.

 

Videl jsem v TV Lux prispevek arcibiskupa Zvolenskeho. To je jelimanek, ktery ze sebe dela soucitneho a milosrdneho biskupa. Ale vlk v berancim rouse ze sladkym hlasem jako med. Ani nechtel vyznat svoji viru pred obrazovkou na dotaz posluchace, vzdyt by ho to nic nestalo, ale asi neni pravoverny. To, co uvadi za argument je tim, ktery uvadite i vy a rozumove vas nemuze trumfnout jen mate posluchace. Vyklada, ze uz jste byli davno exkomunikovani, ale oni prece take. Jakoby Bozi Slovo (gal) melo mensi vahu nez jejich pyramidalni struktura a moc, kterou zneuzivaji. Oblecou se do pravne-teologickych pojmu, aby zmatli verejnost. Vyklada, ze Vase hereze je v tom, ze vyhlasujete Bozi exkomunikaci a ze pry uz nprestanou byt biskupi a knezi, ale to prece vy netvrdite. Preci nejste padli na hlavu, proc tak mate verejnost a mlzi nepravdy, ktere z Vasich dopisu vubec nevyplyvaji? To same je s clanky v Kat.tydeniku v Cechach.Vy jste novodobi mucednici a hrdinove pro pravdu a viru. P.

 

 Milí naši Bratia v Kristu,  Píšem Vám zo srdca tak ako to všetko cítim a vnímam a viem, že voči Vám bola zo strany Stanislava Zvolenského a Róberta Bezáka spáchaná strašná nespravodlivosť.  Veď oni vyhlásili Vašu exkomunikáciu na základe niečoho, čo ste vo svojej výzve vôbec nenapísali.  Stanislav Zvolenský v relácii na TV Lux doslova uviedol toto: „Dôležité je povedať, že v tej výzve sa nachádza nesprávne bludné učenie o tom, že by niekto, keby bol aj heretikom alebo apostatom, žeby stratil posvätnú kňazskú moc. Toto je veľmi zásadný omyl, ktorý títo kňazi do svojej výzvy napísali.“.  Ak Vás Stanislav Zvolenský a Róbert Bezák exkomunikovali pre tieto vyššie uvedené vety, tak spáchali niečo strašné. Veď toto vôbec nie je pravda, pretože ja som tieto vyššie uvedené vety vo Vašej výzve vôbec nenašiel.  Vo Vašej výzve sú uvedené úplné iné vety a to: „ Vážený otec biskup, ak odmietnete vyznať základné pravdy kresťanskej viery, ak sa neoddelíte od súčasných heréz a od ducha, ktorý je za slobodomurármi, už viac nie ste pastierom Kristovho stáda! Ste už apostatom, ktorý sa zriekol svojho Pána a sám seba vylúčil z cirkvi. Spočíva už na Vás Božie prekliatie podľa Gal 1,8-9 a ste automaticky exkomunikovaný z katolíckej cirkvi (podľa CIC – exkomunikácia latae senteniae)! Nikto Vás už potom nesmie poslúchať a všetky sviatosti okrem krstu udeľujete neplatne (vrátane kňazského svätenia).  Ale veď Vy v tejto Vašej výzve vôbec nepíšete o tom, žeby biskup mal stratiť posvätnú kňazskú moc ale iba to, že exkomunikovaný biskup všetky sviatosti okrem krstu udeľuje neplatne (vrátane kňazského svätenia.  Z uvedeného teda jednoznačne vyplýva, že Vaša exkomunikácia bola zo strany Stanislava Zvolenského a Róberta Bezáka vyhlásená na základe niečoho, čo ste vo svojej výzve vôbec nenapísali. Vety z Vašej výzvy boli z ich strany prekrútené tak, aby mohli pred celým národom vyhlásiť Vašu exkomunikáciu.  Stanislav Zvolensky v relácii na TV LUX napriek svojmu veľmi distingvovanému prejavu podsunul poslucháčom na celom Slovensku veľkú nepravdu o Vás čím porušil jedno zo základných Božích prikázaní: „neriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu“. Ale veď toto je predsa smrteľný hriech a to v priamom prenose a z úst „najvyššieho predstaviteľa“ katolíckej cirkvi na Slovensku.  Milí naši Bratia v Kristu,  Modlím sa za Vás s celou mojou rodinou. Máte našu ustavičnú duchovnú podporu.  Jakub V.

 

Posielam čo som sám dostal:

Vážení a ctení … Drahé Božie Deti - bratia a sestry - v Božej Rodine (Ef 2,19) Rodine Matky všetkých národov. Pokoj Vám. Nie,ako svet dáva, ale aby sa naše srdce nestrachovalo v plnení Božej vôle a prijímaním Jeho lásky. EXKOMUNIKÁCIA V HISTÓRII  ĽUDSTVA, KEDY BOLA PLATNÁ A NEPLATNÁ :

EXKOMUNIKÁCIA sv.Jany z Arku / Francúzsko -  Rouen / 30. mája 1431 bola MIESTNYM BISKUPOM EXKOMUNIKOVANÁ z Cirkvi, pretože miestny biskup spolupracoval s Angličanmi na jej “odstránení”, aby tak mohli Francúzsko obsadiť (sv.Jana z Arku bola veľkou oporou pri obrane  Francúzov pred Angličanmi). Pápežskému veľvyslancovi v tejto oblasti sporu BOLO   BRÁNENÉ  INFORMOVAŤ  PÁPEŽA o nespravodlivom rozsudku a tak pápež nemohol včas zasiahnuť. - Po tomto rýchlom odsúdení bola EXKOMUNIKOVANÁ  a tak následne svetskou vrchnosťou usmrtená (upálením).  - 7.7.1456 (pojej smrti) pápež: Kalixt III. ZRUŠIL JEJ ROZSUDOK a 18.4.1909 bola blahorečená.Neskôr pápežom Benediktom XV. bola vyhlásená za svätú.

EXKOMUNIKÁCIA NEMUSÍ  BYŤ  PLATNÁ, POKIAĽ  TO  NESCHVÁLI PÁPEŽ !

Podľa KÓDEXU KANONICKÉHO PRÁVA / KKP 1331 / “EXKOMUNIKÁCIOU SA ZAKAZUJE : 1. mať akúkoľvek ÚČASŤ SLUŽBY na slávení eucharistickej obety alebo na akýchkoľvek iných obradov kultu; …”

Kan. 1333 / 3. / “ZÁKAZ NIKDY NEPOSTIHUJE : 1. úrady alebo riadiacu moc, ktoré NEPODLIEHAJÚ MOCI, PREDSTAVENÉHO STANOVUJÚCEHO TREST ;”

Keďže biskupi Slovenska majú za povinnosť sa vyjadriť k tzv. ”herézam” novokňazov (v tak závažnej veci), tak je pochopiteľné, že s vyjadrením prichádzajú aj sankcie (tresty). A to nie len z toho dôvodu, že novokňazi svojim vysvätením spadali pod právomoc biskupov.

Ale keďže sa NOVOKŇAZI ODVOLALI NA PÁPEŽA a zároveň rozhodli SPADAŤ POD PRÁVOMOC PÁPEŹA (pričom sa vylúčiť s pod právomoci biskupa, ako je to u niektorých rehoľníkov), kan 1331 sa na nich NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ  ÚPLNE, POKIAĽ TO NEUZNÁ SAMOTNÝ PÁPEŽ. V tomto prípade sa kan.1333 / 3. istým spôsobom VZŤAHUJE AJ NA DANÝCH NOVOKŇAZOV.

Z celého prípadu možno vyvodiť následky a to také, že pokiaľ sa nevyjadrí pápež k danému sporu, VYJADRENIA BISKUPOV NEMUSIA BYŤ  NEOMYLNÉ. A to aj z toho dôvodu, že neomylnosť biskupov je len v tom prípade, ak sa ich vyjadrenia  zhodujú s vyjadreniami pápeža (II.Vatikánsky koncil /Lg 25).

Podobne aj arcibiskup Mons. Emanuel Milingo BOL EXKOMUNIKOVANÝ a práve na jeho situácii je vidieť SPRÁVNU POSTUPNOSŤ, ktorá nakoniec vyústila k takémuto rozhodnutiu. JEHO PROCES nebol vyhlásený za pár dní a keďže NESPADAL POD PRÁVOMOC MIESTNYCH BISKUPOV, ale pod rímskeho biskupa-pápeža, tak bol NAJSKôR SUSPENDOVANÝ a až po dlhšom čase, keď naďalej zotrvával v skutkoch hodné tohto najvyššieho trestu, tak bol NAKONIEC EXKOMUNIKOVANÝ PÁPEŽOM.

… Bohom milovaní … patríme do Božej Rodiny (Ef 2,19) a ešte sa neukázalo kým budeme a ani oko nevidelo a ucho nepočulo, čo Boh pripravil  tým, ktorí Ho milujú. V tejto nádeji zostávajme v jednote s Bohom (Ježišom Kristom) i Jeho zástupcom na zemi (pápežom) a modlime sa za POZNANIE  JEHO  OFICIÁLNEHO  VYJADRENIA voči našim bratom (novokňazom), aby sme tak mohli spolunažívať v pokoji a mieri. Nech Boh žehná celé Slovensko.  O.

 Sťahuj Vaše ohlasi 04