Choď na obsah Choď na menu
 

Vaše ohlasy 05

 

Drahí bratia, ďakujem za Vás nášmu Pánovi. So zatajeným dychom, úžasom a najmä radostnou nádejou sledujem dianie posledných dní na Slovensku zo zahraničia - v denníkoch, fórach a najmä na Vašej stránke. Vaše kroky sú pre mňa veľkým povzbudením a verím že vedú k obrodeniu Cirkvi na Slovensku a nachádzaniu pravých hodnôt ktoré spočívajú v Ježišovi Kristovi. Rad by som prispel k tomu veľdielu, ktoré ste začali, okrem modlitby i hmotne. Je na Vás bankové spojenie? Matúš.

 

Ajhľa, dnes urobil som ťa opevneným mestom, železným stĺpom, bronzovou hradbou proti celej krajine, proti kráľom Júdu a jeho kniežatám, proti jeho kňazom a ľudu celej krajiny. A budú brojiť proti tebe, ale nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou - znie výrok Hospodinov - aby som ťa vyslobodil (Jeremiáš 1,18-19) už to že Vás odsúdili pre pravú vieru v Ježiša Krista už to je znamenie že tento boj je Boží boj Pre moje meno Vás budú nenávidieť a prenasledovať hovorí Pán. nech Vás Pán žehná a posiľňuje. Anička


Drahí otcovia, ďakujeme vám za vašu odvahu a ochotu hájiť pravú vieru. Dnešná cirkev potrebuje svedkov pravej viery! Pán Ježiš nám hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mt 16, 24) „Vám, svojím priateľom hovorím: „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo a potom už nemajú čo urobiť!“ (Lk 12, 4) „Hovorím vám: Každého, kto ma vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi.“ (Lk 12, 8 – 9).  Vo svete vládne chaos, hlásajú sa polopravdy a lži a hriech je považovaný za dobro... Kto túži po pravde a hľadá ju, logicky požaduje aj od svojich biskupov, aby vyznali v koho a v čo veria. Preto je reakcia našich biskupov na vyznanie viery veľmi veľavravná!... Biskupi mohli zaujať aj iné stanovisko, mohli túto výzvu prijať skôr ako príležitosť verejne a otvorene vyjadriť svoj postoj a názor voči označeným herézam. Keďže to neurobili, poukázali tým sami na seba. Vďaka ich neprimeranej reakcii a zverejneniu vašej exkomunikácie (ktorá mala byť výstrahou pre ostatných) sa celé Slovensko dozvedelo o ich postoji a názoroch a môže vidieť ich pravú tvár. Každý sa teraz môže rozhodnúť, koho chce nasledovať. Čas antikrista je veľmi blízko. „Od figovníka sa naučte podobenstvo...“  Nech vás Pán požehnáva a dá vám silu vytrvať v boji až do konca. Modlíme sa za vás aj za otcov z Ukrajiny. MM


Milí bratia v Kristovi, neviem či sa vám dostal do pozornosti nevkusný a zhanobujúci vtip p. Bezáka o sv. Jozefovi /ktorého ja pokladám za vzor cnosti pre mužov/ a po vtipe poznámočka, že nebo nie je o perfekcionalizme ale o láske...áno tak sa niektorí vyšší klerici chcú zaliečať ľuďom, nehľadiac na následky ich a svojich vlastných hriechov... Bola to Vianočná sv. omša z katedrály sv. Jána Krstiteľa 25.12.2009, 09:43 (aktualizované: 25.12.2009, 11:02) Prvý záznam končí po 30 min, potom automaticky nasleduje druhý kde v 29min 45sek začína vtip a potom o cigarete a kávičke pokračuje prejdením do ďalšieho záznamu.... Jednoznačne takýto vtip zhanobuje posolstvo kt. nám zanechal Pán Ježiš Kristus, a taktiež popiera tesnú bránu ktorou sa skrze Vykupiteľa môžeme dostať k Bohu, ku kt. nepríde nič nečisté... http://www.ta3.com/sk/reportaze/140574_vianocna-sv-omsa-z-katedraly-sv-jana-krstitela A najviac boli, že to bolo na sviatok narodenia nášho Vykupiteľa a že to videlo množstvo ľudí cez TV3, ktorí sa asi na tom dobre pobavili a dali si vínko, kávičku a cigaretku , veď Vianoce nie sú len o posolstve Lásky, kt. mám nasledovať, a podporil ich vo svetskom zmýšľaní aj vysoký hodnostár cirkvi. Boh vás žehnaj. Maria.
Pardon, ten vtip začína 28.45 nie 29.45 ako som uviedla. Prajem požehnanú nedeľu. M.


Chci vás povzbudit. – sleduji celou tuto situaci, a napadá mně:
O jedné sestře s počátku křesťanství (církev ve Smirně) se vypravuje, že jí byla slíbená svoboda, jen když poklekne před bohyní Dianou (i vám otcové z Jarku se nabýzi pokleknout před apostatickou strukturou). Co však odpovědela? „Už jsem se jednou rozhodla pro Pána Ježíše. Niní mám zvolit mezi Ježíšem a dianou? Poprvé jsem zvolila Krista a volím stále jenom Krista.“ I ona byla popravena. Dvě jiné sestry, které soud apopravu viděli, řekly: „Tolik detí Božích už bylo popraveno. Proč ještě my žijeme?“ Pozdeji byly i oni uvrženy do vězení. Tam viděly, jak mnozí byli rozsápani dravou zvěří. Znovu říkali: „Tolik sourozenců vydalo svědectví krve, proč jen my stále svědčíme pouze ústy? (i ostatní kněží ať udělají krok – né jenom že tiše simpatizují) “ Jedna z nich byla vdaná, druhá zasnoubená. Ve vězení je navštívila celá rodina – rodiče, manžel, snoubenec – a všichni na ně naléhali, aby se zřekli své víry. Přinesli s sebou dítě te vdané sestry a prosili ji, aby aspoň kvůli němu nedávala svůj život všanc. Ona však odvětila: „Kristus je my nesrovnatelně vzácnější a dražší než cokoliv na této zemi.“ (drazý ostatní kněží – vám je co vzácnejší – kariéra, hmotné jistoty, rodina, jméno?) Tak i ona byla vyvlečena z vězení a predložená lvům. Obě sestry celou cestu do arény zpívaly, dokud je šelmy neroztrhaly.
Otcové z Jarku a z Ukrajiny jsou svědectvým pro naši rodinu, národ i pro celou Církev. Nebojte se smrti.
Marek a rodina

 Sťahuj Vaše ohlasi 05