Choď na obsah Choď na menu
 

Listy

Príspevky

List poslancom NR SR o návrhu ústavného zákona o ochrane manželstva a rodiny.

7. 3. 2014

Preto Vás žiadame, odmietnite demoralizačnú agendu ILGA a presaďte návrh na posilnenie inštitútu manželstva a rodiny v Ústave SR jeho spresnením, ako zväzku jedného muža a jednej ženy.

 
Celý príspevok | Rubrika: Listy

Nezlučiteľnosť kresťanského učenia s hinduizmom. – II. časť

5. 3. 2014

Zvestuj im preto záchranu a Božiu lásku, ktorú všetkým zdarma ponúka Pán Ježiš Kristus, ktorý povedal: „Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.

 
Celý príspevok | Rubrika: Listy

Kresťanská apológia proti Hinduizmu. - I. časť

5. 3. 2014

Cestu k falošnej úcte k hinduizmu otvorila samotná cirkevná hierarchia na Druhom vatikánskom koncile, a to v deklarácii Nostra Aetate.

 
Celý príspevok | Rubrika: Listy

Reakcia na projekt nehejtuj.sk

24. 2. 2014

Milí rodičia a učitelia, chráňte sa podvodu zvaného tolerancia k „inakosti“ - hriechu z dielne homoloby, kým je ešte čas!

 
Celý príspevok | Rubrika: Listy

List medzinárodnému súdnemu dvoru v Haagu

7. 2. 2014

Preto vás naliehavo žiadame: 1. Odsúďte prijatie správy Lunacek, pretože ňou sa nastoľuje systém homo –totality, horší ako bol fašizmus, či komunizmus.

 
Celý príspevok | Rubrika: Listy

Výklad k evanjeliu zo svätého Matúša – 16,18 o Petrovom primáte

4. 2. 2014

Boh hovorí: „I dám vám pastierov podľa svojho srdca, budú vás vodiť dôvtipom a múdrosťou.“ (Jer 3,15).
 
Celý príspevok | Rubrika: Listy

Výklad k poznámkam od J. Heribana z evanjeliu podľa Matúša – 2,2.

1. 2. 2014

Svätí otcovia nás vzhľadom na dary povzbudzujú, aby sme i my...obetovali Božskému dieťaťu tieto dary: zlato lásky, kadidlo modlitby a myrhu sebazaprenia.
 
Celý príspevok | Rubrika: Listy

Úvod do svätých evanjelií

30. 1. 2014

Slovo evanjelium pochádza z gréčtiny („euangelion“) a znamená radostnú zvesť o živote, vykupiteľskej smrti a vzkriesení Pána Ježiša Krista.

 
Celý príspevok | Rubrika: Listy

Svätý Sebastián (3.stor.)

23. 1. 2014

Poznaj, cisár, aký mocný je tento Boh, ktorému sa my kresťania klaniame a uznaj, ako nespravodlivo konáš, keď prenasleduješ jeho sluhu!“

 
Celý príspevok | Rubrika: Listy

List premiérovi R. Ficovi a slovenskej vláde

18. 1. 2014

Podnetom pre schválenie stratégie bol výskum Prevalencie násilia páchaného na deťoch v SR, ktorý robí z rodičov ako keby podozrivých násilníkov za to, keď niečo nedovolia svojim deťom, alebo ich za priestupok mierne potrestajú.
 
Celý príspevok | Rubrika: Listy

« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32

následující »