Choď na obsah Choď na menu
 

Aký zmysel mala návšteva Dalajlámu pre Slovensko?

 

2201338_1200x.jpegNedávno bol na Slovensku tibetský budhistický vodca – Dalajláma. Mnohí súčasníci ho považujú za veľkého dobrodinca, ale jeho osobnosť nie je v skutočnosti  vôbec taká morálna, ako nám ju prezentujú najmä západné média. Je známe, že v histórii Tibetu boli dalajlámovia ako najvyšší svetskí a duchovní vládcovia a mnohých obyvateľov považovali a dokonca vlastnili  iba ako otrokov. Vlastnili veľké bohatstvá a  boli im podriadení aj ostatní lámovia. Pokiaľ sa niekto z otrokov dopustil i jednoduchého priestupku, bol za to kruto fyzicky potrestaný. Preto keď kontrolu nad Tibetom prevzala Čína, mnohí ju pokladali za osloboditeľa, nie okupanta. Okrem toho sú známe informácie, že keď súčasný Dalajláma opustil Tibet a usadil sa v Indii, dostávala tibetská emigračná komunita od CIA 1,7 milióna dolárov ročne, ako bolo v roku 1998 publikované v dokumente ministerstva zahraničných vecí  USA. (Viac na https://www.youtube.com/watch?v=HWOsi_zNSGQ;http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=35531)

A aký má byť pravdivý kresťanský postoj k osobe Dalajlámu? Podľa Písma Svätého a Cirkevnej Tradície je jedným z antikristov, ktorý sám seba pokladá za prevtelené božstvo. Pred jeho príchodom na Slovensko sme žiadali slovenských biskupov, aby pred ním varovali veriacich. (Viď http://www.spolocnostsbm.com/clanky/listy/list-biskupom-slovenska-----nemlcte-k-prichodu-dalajlamu-na-slovensko.html) Prečo? Pretože on na Slovensko, ktoré má kresťanské základy, nevnáša Božie požehnanie, ale naopak: prekliatie. „Katolícki“ biskupi však opäť svojim mlčaním ukázali, že nemajú Ducha Svätého, ale ducha, ktorého všade vo svete presadzuje Dalajláma – ducha New Age – ducha antikrista! Navyše jeho príchod na Slovensko určite nebol náhodný. Práve v tom čase sa malo uskutočniť stretnutie krajín V4, ktoré sú proti povinným kvótam na prijímanie najmä moslimských utečencov. Dalajláma prišiel s posolstvom a naopak tvrdí, že krajiny musia prijímať moslimských imigrantov, teda propaguje islamizáciu Európy. Preto sa niet čo diviť, že sa stretol práve s ľuďmi, ktorí zastávajú zhodné názory, ako napr. prezident A. Kiska. Ten od neho (a nebol sám) navyše prijal aj biely šál. Týmto gestom sa de facto vedome vydal pod vládu jeho antikresťanského ducha. Dalajláma sa  mimo iného vyjadril o prezidentovi Kiskovi takto:  „Dnes som si veľmi vychutnal obed s vaším pánom prezidentom, pretože to je človek, ktorý sa stále riadi morálnymi princípmi.“  Pýtame sa: patrí medzi tzv. morálne princípy nášho prezidenta aj to, ak podporuje vojenské základne zločineckej organizácie NATO na Slovensku bez súhlasu občanov, alebo sa priateľsky stretáva s „prezidentom“ Ukrajiny P. Porošenkom, zodpovedným za vraždenie vlastných nevinných ľudí na juhovýchode Ukrajiny? Odpoveď je: ak je to tak, potom Dalajláma tieto zločiny schvaľuje. Pri obede s prezidentom  na záver prezradil: „Teraz prišiel čas na to, aby sme sa zamysleli nad ľudstvom ako nad jednou veľkou rodinou,“. Ako kresťania – katolíci si kladieme otázku: kam bude podľa Dalajlámu smerovať ľudstvo ako jedna veľká rodina, avšak bez prijatia Krista ako jediného Spasiteľa a bez priznania si svojich hriechov pred Bohom? Pre úprimne veriaceho kresťana je odpoveď veľmi jednoduchá: do večného zatratenia v pekle.

Aj z tohto je jasné, že Dalajláma zavádza svet  ľúbivými  frázami o šťastí a ľudskosti, ale v skutočnosti podporuje genocídu národov a zámerne popiera základné pravdy kresťanstva! On sám je trojským koňom slobodomurárskych lóži a agentom ich tzv. Nového svetového poriadku (NWO). Jeho hlavnou úlohou je pripraviť ľudstvo na prijatie globálnej vlády budúcej osoby antikrista a odvrátiť čo najviac ľudí od pravej viery v Trojjediného Boha. Zmyslom Dalajlámovej návštevy bola teda zámerná manipulácia verejnej mienky, aby ešte zdravo mysliaci Slováci zamenili normálne myslenie za  antikristovské a biblicky povedané – satanské!

Čo uviesť záverom? Situácia na Slovensku je vážna a rozhoduje sa o jeho duchovnej a postupne i fyzickej záhube alebo budúcom prežití. Prijatie a akceptovanie   Dalajlámu, ako zo strany prezidenta a niektorých politikov,  tak i mlčanie  „katolíckej“ odpadlíckej hierarchie, bolo zradou Boha, aj zradou nášho národa, pošpinením Ústavy a jej preambuly odvolávajúcej sa na svoje cyrilometodské tradície! Aké je riešenie na záchranu pre každého človeka, aj pre celý národ?  Prvou podmienkou spásy pre jednotlivca, aj národ, je  obrátenie sa k Trojjedinému Bohu a pokánie. Podstatou pokánia je priznanie si hriechu pred Bohom a jeho vyznanie Vykupiteľovi sveta, Ježišovi Kristovi. Druhým krokom spasenia je prijatie Ježiša za osobného Pána a Spasiteľa. Božie slovo svedčí: „on (Boh) je...trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.“(2Pt 3,9) O tých však, ktorí ho odmietajú, Boží Syn, Pán Ježiš, hovorí: „ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete.“(Lk 13,5)

Rehoľníci SBM                           Jarok, 27. 10. 2016