Choď na obsah Choď na menu
 

Apoštolská exhortácia Amoris laetitia (Al) je heretická

 

pope-francis-is-going-to-help-antichrist-obama.jpgDňa 5. 12. 2016, odvysielalo rádio Lumen reláciu s názvom Zaostrené. Témou bola reakcia na rozruch v cirkevných kruhoch vyvolaný sporným Vatikánskym dokumentom o rodine Amoris laetitia. O jeho pravovernosti vyjadrili oprávnenú pochybnosť, mimo iných, aj 4 kardináli. Diskusia o Al sa týkala hlavne 8. kapitoly, ktorá načrtáva „možnosť“ pristupovať znovu zosobášeným katolíkom k sviatostiam. Na tému reagovali cirkevný právnik J. Duda a J. Šúst.

Každý normálny katolík si však kladie dve oprávnené otázky:

1. Ako môže vôbec niekto diskutovať o pevne stanovených a nemenných veciach katolíckej morálky a viery, konkrétne ohľadom prijímania sviatostí pre rozvedených a opäť zosobášených?  

Pokiaľ niekto o týchto veciach kresťanskej viery a disciplíny diskutuje, tak to znamená, že vnáša pochybnosť do učenia, ktoré Kristova Cirkev vždy hlásala a hájila! A to sa týka i spomenutej exhortácie, ktorá je protikatolícka a na ktorej bludy sme upozornili v  3 článkoch. (Pozri http://www.spolocnostsbm.com/clanky/listy/reakcia-na-exhortaciu-amoris-laetitia--papeza--frantiska-i.------i.cast.html)

2.Mení Al cirkevnú náuku ohľadom manželstva, rodiny a prijímania sviatostí pre rozvedených a opäť zosobášených?

Áno, mení, a to pokrytecky pod rúškom „milosrdenstva“.  Samotní aktéri relácie jasne citovali svojho „pápeža“ Františka Bergoglia, ktorý na otázku jedného novinára, či exhortácia rozširuje možnosti pre prijímanie sviatosti pre rozvedených v nových zväzkoch odpovedal, že: „áno!“  Okrem toho v štúdiu zaznela aj odpoveď kardinála Schönborna ohľadom jeho názoru na dokument Al: „je tu evolúcia, jasne vyjadrená pápežom Františkom o tom, ako cirkev vníma prvky, ktoré podmieňujú a zmierňujú, prvky, ktoré sú špecifické pre našu epochu.“  Čo znamená tá evolúcia a epocha dejín podľa súčasného Vatikánu? Je to úplné prekrútenie Kristovho evanjelia aj zdravej morálky, Božieho poriadku na neporiadok a privedenie ľudstva k plánovitému, totálnemu sebazničeniu! Zástancovia Františka v štúdiu Lumen však podvedených katolíkov skalopevne presviedčali, že vraj žiadna zmena v učení Cirkvi sa nekoná. Opak je ale pravdou.

František Bergoglio napr. násilne presadzuje islamizáciu Európy, bozkáva nohy transsexuálom, háji ťažký hriech homosexuality, prispieva k vytváraniu jedného globálneho náboženstva ovládaného satanom – náboženstva New Age, slúži „sv. omšu“ pre slobodomurársky klub Rotary, likviduje Bohom ustanovenú rodinu...Pýtame sa: „A čo bude nasledovať ďalej???“

Relácia nakoniec poslúžila na oklamanie katolíkov a hlavne vyhýbala sa podstatnej otázke, ktorá sa priam natískala poslucháčom: Je tzv. pápež František heretik alebo nie je?

Preto znova v autorite nám od Boha danej, v mene Najsvätejšej Trojice, prehlasujeme:

  • Tzv. apoštolská exhortácia Amoris laetitia je pre katolíkov nezáväzná a neplatná, lebo je heretická
  • Súčasný tzv. pápež František nie je platným pápežom a nie je ani katolíkom. Podľa Písma Svätého (Gal 1,8-9) a v súlade s vieroučnou bulou Cum ex apostolatus officio pápeža Pavla IV, za hlásanie jeho antikresťanských bludov spočíva na ňom, ale aj na tých, ktorí s ním súhlasia,  Božia anatéma – prekliatie - vylúčenie z katolíckej Cirkvi! Pápežský úrad okupuje nezákonne, všetky sviatosti ním vysluhované sú neúčinné a nikto ho (kvôli spáse svojej vlastnej duše) nesmie poslúchať.

Rehoľníci spoločnosti svätého Bazila Veľkého                                                             Jarok, 7. 12. 2016