Choď na obsah Choď na menu
 

Odpovede na najčastejšie otázky III.

1. Ak sa dnes niekto ozve, že „pápež“ František nehlása katolícke učenie v súlade so Svätým Písmom,  apoštolskou Tradíciou a výrokmi svätých otcov, obyčajne sa argumentuje, že veď aj v minulosti boli pápeži, ktorí mali veľa chýb a žili pohoršujúcim životom.

Odpoveď: Isteže, na Petrovom stolci boli pápeži, ktorí žili nemravne, a dokonca páchali vraždy. Ale aj títo nikdy (s výnimkou pápežov – apostatov  Honoria I., Jána Pavla II. a Benedikta XVI.) otvorene nepopreli 1. Božie prikázanie, ani neschvaľovali jednotu s pohanskými náboženstvami. Verili v Prvé Božie prikázanie: "Ja som Pán, tvoj Boh...Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!...Nebudeš sa im klaňať ani ich uctievať... (Dt 5) a vyznávali základnú pravdu kresťanstva: Ježiš Kristus je Jediný Spasiteľ a v nikom inom niet spásy, len v mene Ježiš (porov. Sk 4,12). Súčasný pseudo pápež František síce navonok pôsobí ako humanista a mierotvorca, ale svojimi výrokmi a gestami naznačuje, že neverí v 1. Božie prikázanie a šliape  po základných pravdách Katolíckeho učenia! (http://www.spolocnostsbm.com/clanky/listy/bozie-napomenutie-vatikanu-v-sarajeve-.html)

2. Veď aj Pán Ježiš chodil medzi pohanov a stretával sa s nimi, tak to robia aj pápeži.

Odpoveď: Aký bol Kristov vzťah k pohanom? Keď sa Pán Ježiš stretol v Gergeskom kraji s posadnutým človekom, vyhnal z neho démonov, uzdravil ho a povedal mu: „Vráť sa domov a rozprávaj, aké veľké veci ti urobil Boh!" On išiel a po celom meste rozhlasoval, aké veľké veci mu urobil Ježiš.“(Lk 8,39)  Kristus teda netoleroval zlých duchov v pohanoch, ani s nimi netvoril žiadnu vnútornú jednotu. On ich vyháňal a ľudí uzdravoval, čím jasne ukázal, že je pravý Syn Boží, ktorý prišiel poraziť satana, oslobodiť ľudí z ich hriechov a priviesť ich do večného života. Ale „katolícka“ hierarchia pohanom nezvestuje túto radostnú zvesť o Ježišovi, ktorý jediný má moc nás uzdraviť a oslobodiť z okov hriechu i diabla. Vatikán presadzuje falošnú úctu k nekresťanským náboženstvám a k ich bohom – démonom! Mlčí k hriechu modlárstva a necháva tieto duše ísť do pekla. Toto je zrada Krista, Jeho evanjelia i Cirkvi! Príklad. Nedávno František prijal budhistov a dokonca od nich dostal i tzv. „požehnanie“. Budhizmus však popiera Boha Stvoriteľa a Vykupiteľa, ďalej hriech, osobný súd, nebo i peklo. Za týmto náboženstvom je duch pýchy a ateizmu a skrze neho človek neprijme žiadne požehnanie, ale prekliatie. (http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150626027) l-anno-prossimo-ad-assisi-un-ritorno-a-casa_articleimage.jpgV Albánskom meste Tirana zasa prebehlo s podporou Františka stretnutie svetových náboženstiev, ktoré si kladie za cieľ žiť tzv. ‚ducha Assisi‘ - prvú  „modlitbu pokoja“, ktorá sa konala na podnet pápeža – apostatu, Jána Pavla II. v roku 1986. Ide tu v podstate o vytváranie jedného svetového náboženstva (New Age) medzi odpadnutými „katolíkmi“ a nekresťanmi, ktorí realizujú duchovnú genocídu kresťanstva!(http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150907031 )

Toto sú jasné dôkazy toho, že Vatikán nemá Ducha Svätého, ale má iného ducha, ducha  apostázie - ducha  antikrista. Preto na ňom, ale i na tých, ktorí sa zjednocujú s jeho herézami, spočíva podľa Biblie za hlásanie falošného evanjelia Božie prekliatie – vylúčenie z Cirkvi: „Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty!“(Gal 1,8)

Riešením pre obnovu Katolíckej cirkvi a pre záchranu nesmrteľných duší je len jedno: Pokánie a  pravdivé nasledovanie Pána Ježiša Krista. (Pozri List o pokánii - http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=31329)