Choď na obsah Choď na menu
 

Vatikán slúži záujmom Rotary Klubu

 

034ec9b694d45f69c74a39a6f6559975.jpgV Ríme má 30. apríla 2016  slúžiť „sv. omšu“ z príležitosti jubilea Rotary klubu lžipápež František Bergoglio. Čo hlása Rotary klub? Jeho zakladateľ, advokát Harris, hovorí: “Náš plán vylučuje skoro úplne Credo, oslavuje aktivitu a je prístupný protestantom, katolíkom, židom, kresťanom i budhistom. Máme byť spiatočnícky, či postupovať s dobou? Veľký cieľ, ktorý sme si vytýčili a ktorý chceme s nadšením dosiahnuť, je usilovať o dohodu a šíriť ju, snažiť sa o dobrú vôľu všetkých a všeobecný mier.” Vízia tohto klubu je jasne slobodomurárska a  proti kresťanská.  

Ako si rotariánski slobodomurári predstavujú  postup s dobou a dohodu so všetkými ľuďmi? Je to v podstate vzbura proti Trojjedinému Bohu, Otcu, Synu i Duchu Svätému a  služba satanovi – Luciferovi! (Pozri tiež -  http://www.spolocnostsbm.com/clanky/listy/slobodomurarstvo-je-protikrestanske-hnutie.html)

Preto je v ich programe popretie základnej pravdy kresťanstva  - Jedinečnosť spásy v Ježišovi Kristovi a zlúčenie všetkých náboženstiev do jedného svetového náboženstva – náboženstva New Age! Pri presadzovaní tohto zámeru zneužíva Rotary Klub termín o humanizme, výhodné možnosti školského vzdelávania, podchytenie obchodu a inteligencie, či charitatívnu službu. Biblia ale varuje pred takýmito „dobročinnými“ nástrahami falošných „apoštolov“, ktoré síce vyzerajú ako neškodné, no v skutočnosti klamú ľudí a vedú ich do  pekla: „A nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel svetla.  Nie je teda divné, keď sa aj jeho služobníci vydávajú za služobníkov spravodlivosti. Ale ich koniec bude taký, aké sú ich skutky.“(2 Kor 11, 14-15)

Pripravované stretnutie pseudo - pápeža Bergoglia s Rotary Klubom len svedčí, komu tento človek pod biblickým názvom „služobníka spravodlivosti“ slúži. František I. neslúži Pánovi Ježišovi Kristovi, ale „pánovi“ Rotariánov – Luciferovi!  Bergoglio nehorlí za spásu duší, ale usiluje sa o likvidáciu katolíckej viery! Dôkazom toho je aj to, že v rotariánskom roku 1999/2000,  vtedy ešte ako arcibiskup hlavného mesta Argentíny, bol zvolený za čestného člena Rotary klubu Buenos Aires.

Pripomíname, že už 15.9.2009 bola na kardinála Bergoglia za jeho jednotu s herézami zverejnená Božia anatéma (vylúčenie z Cirkvi!) podľa Listu Galatanom 1,8-9. Vieroučná bula Pavla IV., Cum Ex Apostolatus Officio, stanovuje: Aj keby bol pápež zvolený jednomyseľne, ale predtým zastával bludy, jeho voľba je neplatná a všetky jeho nariadenia sú taktiež neplatné!“

Apostata (odpadlík) František I. Bergoglio je teda neplatným pápežom Katolíckej Cirkvi, pápežský úrad okupuje nezákonne, všetky sviatosti ním vysluhované sú neplatné a nikto ho nesmie poslúchať! (por. Sk 5,29)

Rehoľníci SBM                                                                           Jarok, 26. 4. 2016