Choď na obsah Choď na menu
 

Vyhlásenie rehoľníkov spoločnosti sv. Bazila Veľkého  ku koncertu Iron Maiden  a

k súčasnej cirkevnej situácii

 

V týchto dňoch sa spustil proti nám mediálny útok kvôli našim vyjadreniam o plánovanom koncerte Iron Maiden. Našim zámerom nebolo vyvolať žiadnu mediálnu kampaň proti Iron Maiden, tú vyvolali médiá, ale len upozorniť na negatívny vplyv rockovej a metalovej hudby.

Nechceme útočiť ani na samotné osoby rockových skupín, ale len pravdivo pomenovávame ducha, ktorý skrze rockovú hudbu pôsobí.(http://www.spolocnostsbm.com/clanky/listy/nebezpecenstvo-rockovej-hudby-----i.-cast.html;http://www.spolocnostsbm.com/clanky/listy/nebezpecenstvo-rockovej-hudby---ii.-cast.html)

Ako katolícki kresťania si uvedomujeme, že zlo a hriech v súčasnosti rastú obrovským tempom, a preto nemôžeme mlčať na taktiky Božieho nepriateľa – satana, do ktorého oblasti patrí mimo iného aj rocková hudba.  Mlčať dnes na hriech = schvaľovať hriech! Zároveň sme si vedomí, že je mnoho ľudí hladných po Božej pravde a tuží po šťastí, pokoji a spáse. Boh nás povolal, aby sme hlásali radostnú zvesť o Kristovi, ktorý na kríži premohol moc hriechu aj diabla a otvoril nám cestu do neba. Preto iba živý Ježiš je riešením na naše problémy a v Jeho svätom mene máme odpustenie hriechov. Biblická radostná zvesť hovorí:  „Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“(Rim 6,23) a zasa „Kto má Syna, má život; kto nemá Syna, nemá Boží život.“ (1 Jn 5, 12) Chceš i ty mať večný život v nebi? Vyznaj s ľútosťou Ježišovi svoje hriechy a prijmi Ho vierou do srdca ako svojho Pána a Spasiteľa.

S bolesťou musíme však konštatovať, že práve tí, ktorí by mali ohlasovať dobrú zvesť spasenia a oslobodenie z rôznych hriešnych závislostí v Ježišovom mene, to nerobia. Prečo? Pretože odpadli od Božej pravdy. Je to apostatická (odpadlícka) hierarchia, ktorú tvoria najmä kňazi a  biskupi v jednote s pseudo - pápežom Františkom. Oni sa zriekli Ducha Kristovho a prijali ducha iného – ducha Assisi – ducha antikrista. Preto už nenazývajú pravdu pravdou a lož lžou.

Títo ľudia sa vydávajú za katolíkov, ale pritom vôbec nimi nie sú, pretože popierajú hlavné pravdy kresťanstva a mlčia k hriechom v dnešnom svete. Mlčia napr. k šíreniu homosexuality, rockovej hudby, pedofílie, juvenilnej justície, zvrátenej sexuálnej výchovy, okultným  praktikám – homeopatii, vešteniu prútikom, hypnóze a dokonca tieto praktiky schvaľujú! Propagujú herézy ako falošnú jednotu kresťanstva s démonickým pohanstvom - zvlášť s islamom; bludy historicko – kritickej teológie, ktorá popiera božstvo Kristovo, jeho zázraky i reálne a historické vzkriesenie, Božskú inšpiráciu Písma Svätého...atď. O nich hovorí Písmo Sväté toto: všetci sú nemí psi, nevládzu brechať: blúznia, ležia, radi si pospia. A sú to psi chamtiví, nepoznajú sýtosti. A to sú pastieri, čo nevedia chápať. Každý ide svojou cestou, každý za svojím ziskom, až do posledného.“ (Prorok Izaiáš 56, 10-11)

Kampaň by sa teda nemala spúšťať proti nám, ktorým ide o záchranu nesmrteľných duší pre Božie kráľovstvo, ale proti cirkevnej hierarchii (najmä biskupom), ktorí sú zodpovední za masový odpad ľudstva od pravej katolíckej viery, zdravého svedomia i morálky! Sú to zradcovia Boha, národov i tradičnej rodiny! Následkom toho dnes ľudia už nie sú schopní rozlišovať medzi dobrom a zlom, medzi katolíckym učením a falošnými bludmi. Vyzývame opäť všetkých úprimných veriacich, aby sa podľa Písma jednoznačne oddelili od falošných „katolíckych“ pastierov aj „veriacich“, ktorí v súčasnosti hlásajú bludné, anti evanjeliové náuky! (porov. 2Kor 6, 14-18)

Súčasné zosmiešňovanie zo strany médií osobne vnímame ako cielený útok tzv. mimovládnych pravdoláskarov, ktorí tvoria jednotu so pseudo katolíckou hierarchiou aj na Slovensku. I napriek tomu vieme, že Boh to dopúšťa, aby ukázal, kto mu naozaj slúži a kto slúži jeho nepriateľovi – satanovi. My sa našich nepriateľov nebojíme a nechováme k nim nenávisť; naopak: modlíme sa za nich a prajeme im záchranu pred peklom, obrátenie ku Kristovi a skorý vstup do katolíckej Cirkvi, podľa slov Pána Ježiša Krista: „Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.“ (Mt 5, 43-45)

+  Matej R. Jarabica, o. Bernard M. Jarabica,  o. Michal M. Chlebek,  o. Charbel  P. Mazúr

 

8.6.2016. Jarok