Choď na obsah Choď na menu
 

Nezlučiteľnosť Katolíckej viery so slobodomurárstvom

(Na snímke je pápež Lev XIII.)

 

pope_leo_xiii.jpgČo je slobodomurárstvo? Je to v podstate okultné a ezoterické hnutie, ktoré popiera základné pravdy kresťanskej viery a usiluje sa o globálnu jednotu ľudstva s tzv. „Veľkým architektom Vesmíru - satanom. (http://www.spolocnostsbm.com/clanky/listy/slobodomurarstvo-je-protikrestanske-hnutie.html) V súčasnosti presadzuje svoje zhubné zámery, a to pod zneužitými termínmi o láske, bratstve, či humanizme v oblastiach, ako sú napríklad charita, sociálna pomoc, ekológia, vzdelávanie, podnikanie, svetový mier, alebo antibiblický, falošný synkretizmus - náboženstvo New Age. V minulosti preto pápeži jasne hájili spasiteľnú vieru v Pána Ježiša Krista pred škodlivým vplyvom slobodomurárstva a katolíkov pred ním varovali. Citujeme katolícky postoj niektorých pápežov o slobodomurároch a ich hnutí.

Pápež Klement XII., bula „In Eminenti“ (1738): „Ustanovujeme a nariaďujeme odsúdiť a zakázať združenia, zhromaždenia, zjazdy, konvencie, či iné, ktoré obsahujú termín „slobodomurársky“.(http://www.spolocnostsbm.com/clanky/listy/katolicke-ucenie-o-slobodomuraroch-a-bula-papeza-klementa-xii.---in-eminenti--ktora-sa-nikdy-nesmie-menit.html)

Benedikt XIV., bula „Providas“ (1751). Slobodomurárstvo označil ako „zaslúžene sa tešiace zlej povesti“ a dodal, že členstvo u nich „vedie k zlu a neprávostiam“.

Pius VI., encyklika "Inscrutabile" (1775). Píše: „Títo ľudia skrývajú ničomnosť svojej doktríny v pôvabných slovách krásnych formulácií, aby zlákali a oklamali mnoho ľudí medzi slabými, aby nakoniec všetci odmietli svoju vieru...Tvrdošijne sa hlása, že človek je slobodný a nie je nikomu poddaný, teda že spoločnosť je zástupom hlúpych ľudí, ktorí sa bez rozmyslenia podriaďujú kňazom...“

Lev XII., bula „Quo graviora" (1824): „(slobodomurári) verejne hlásajú svoje pohŕdanie autoritou, nenávisť k vládcom, agresivitu k myšlienke Božstva Ježiša Krista a samotnej existencii Boha... Otvorene sa chvália svojim materializmom, svojimi kódexmi a štatútmi, z ktorých je zrejmý zámer zvrhnutia zákonitých hláv štátov a totálna deštrukcia Cirkvi...“

Pius VIII., apoštolský list "Traditi humilitate", (1829). On sa odvoláva vo vzťahu k nim na slová sv. Leva Veľkého na adresu manichejcov: „Ich pravdou je lož, ich bohom je satan a ich obradom je neresť.“

Gregor XVI., Encyklika „Mirari vos“ (1832). V encyklike obvinil slobodomurárov, že spôsobili súčasný stav, „ktorý sami vidíte vlastnými očami: Skaza mravov triumfuje, veda sa stáva drzosťou a sloboda bezuzdnosťou...“

Pius IX., Encyklika „Qui pluribus“, (1846). Ich cieľom je „zničenie ako duchovných, tak i svetských spoločenstiev.“  Apoštolský list "Apostolicae nostrae caritatis" (r. 1854). V liste ich nazýva „synovia temnoty“, ktorí bojujú s Cirkvou a tvrdí, že rozširujú „smrteľnú nákazu ľahostajnosti a nevery...a udeľujú svoju podporu nezhodám, vášňam a hnutiam bezbožných rebélií“.

Lev XIII., encyklika „Humanum Genum“, (1884). Hovorí: „Slobodomurári sledujú jeden cieľ: dôkladné a úplné zničenie náboženského a spoločenského poriadku zrodeného z kresťanských inštitúcií a jeho nahradenie novým poriadkom sformovaným podľa ich ideí, ktorých hlavné zásady ... sú prevzaté z naturalizmu... Prvou zásadou naturalizmu je presvedčenie, že vo všetkých záležitostiach príroda, teda ľudský rozum, musí byť učiteľom a pánom.“

 Encyklika „25 Jubileum“., (1902). „Táto sekta (slobodomurárstvo- pozn. prekladateľa) zahrňuje svojimi sieťami všetky národy a spája sa s mnohými ďalšími sektami, ktoré nenápadne vedie. Získala si vlády a infiltruje všetky spoločenské vrstvy. Stáva sa v legálnom štáte neviditeľným a od zodpovednosti oslobodeným ilegálnym štátom. Táto sekta je plná ducha satanovho, ktorý – ako tvrdí apoštol – je schopný v prípade potreby sa premeniť na anjela svetla.“

V pravovernej línii katolíckej náuky proti slobodomurárstvu pokračovali aj pápeži ako sv. Pius X., (napr. apoštolský list "Vehementer"), Pius XI., (encyklika "Caritate Christi compulsi"), či Pius XII.

Hnutie slobodomurárov je teda nezlučiteľné s kresťanstvom! Aj svätý apoštol Pavol sa pýta: Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?!  Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom (t. j. diablom)?!“(2 Kor 6, 14-15) .

 V jednoznačnom rozpore s katolíckym učením pápežov aj s Písmom Svätým v otázke slobodomurárstva je však členstvo súčasného pseudo-pápeža Františka v Rotary Klube. Tento klub je priamo napojený na slobodomurárske lóže, ktoré sa v 33. stupni zasväcujú satanovi. V sobotu, 30. 4. 2016, sa František stretol s jeho 9000 členmi. Ich svetový prezident R. Ravindran sa o Františkovi vyjadril, že je vzorom pre rotariánov. V čom? Hlavne v otázke prijímania utečencov, ktorou sa inak maskuje cielená islamizácia Európy! Bergoglio okrem toho jasne svojimi skutkami doslova napĺňa 6. článok istej Talianskej slobodomurárskej lóže o likvidácii Katolíckej Cirkvi a jej nahradení globálnou, humanistickou cirkvou. Citujeme: „(Článok 6. pozn. prekladateľa) stavia si pred seba ako svoj prvý ciel zjednotiť všetkých slobodných ľudí do jednej obrovskej rodiny, ktorá môže a ktorá má nahradiť všetky cirkvi... aby tak nastolila pravdu a jedinú Cirkev humanity.”(E. Cahill, Slobodomurárstvo a protikresťanské hnutie, s. 2-3)

Františkove činy aj slová sú jasnou zradou Krista, Jeho svätej Cirkvi aj Katolíckej Tradície! Pripomíname, že už od 15.9.2009 bola na kardinála Bergoglia za jeho jednotu s herézami a za nevyznanie katolíckej viery zverejnená Božia anatéma (vylúčenie z Cirkvi!) podľa Listu Galaťanom 1,8-9.

Boh preto v knihe Zjavenia sv. Jána varuje katolíkov pred falošnou „cirkvou“ – babylonom (súčasným Vatikánom) a vyzýva ich, aby ak túžia byť spasení, sa od neho oddelili. „Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán, lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti.“(Zjv 18, 4-5)

Rehoľníci SBM                                                                                         Jarok, 10. 5. 2016